Mali Mevzuat Medya Grup bünyesinde yer alan Hüma Medya Yayıncılık Ticaret Limited Şirketi, başta belediyelere ilişkin olmak üzere diğer kamu kurumları ve özel sektöre ilişkin mevzuat alanlarında,  2014 yılından itibaren faaliyetlerini devam ettirmektedir.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Ticaret Ünvanı:

Hüma Medya Yayıncılık Ticaret Ltd. Şti.

Vergi Kimlik No:

4641530492

Mersis No:

046415304920000

Sicil No:

441447

İban No:

 

 

BELEDİYE İÇTİHAT DERGİSİ HAKKINDA

Dergimiz, basım dönemi itibariyle belediyelere ilişkin olarak yayınlanmış önemli mevzuat değişikliklerini ve yargı kararlarını takip ederek özetlemekte ve dergi aracılığı ile abonelerine sunmaktadır.

İçtihat dergisine abone olan belediyeler, otomasyon sistemi içerisinde yer alan binlerce yargı kararı ve kamu idaresi görüşleri ile kurul kararları arasında, ihtiyaç duydukları konulara ilişkin olarak arama yapabilmektedirler.