Alt yapı kanalizasyon işinde, yangın söndürme işinde,  çöp toplama işinde, içmesuyu  yapımı ve şebeke bakımında, kanalizasyon, yol ve su işlerinde kullanılan araçlar ile ambulansların ve diğer iş makinalarının, bu işler için kullanılıp kullanılmadığının tetkik edilmeden bu araçlar hakkında haciz kararı verilemeyeği (Yargıtay)

Belediye tarafından kamu hizmetine tahsis edildiği beyan edilen taşıtların, bu hizmete tahsis edilmediği tetkiklerle ispatlanmadan haczedilemeyeceğine ilişkin

İlgili Sayfa